Choose your Drivhus

Gå till Drivhuset Norden
Norden
ENG

EU-project

Entreprenörskap i fokus

Den 1 januari 2021 inleddes projektet Entreprenörskap i fokus. Målet med projektet är att små och medelstora företag ska stärka sin konkurrenskraft och att nystartade företag ska få större förutsättningar att nå tillväxt. Det kommer att ske genom en utvecklad samarbetsplattform som möjliggör effektivt utbyte mellan SMF (små och mellanstora företag) och entreprenöriella studenter.

Projektet ska även resultera i en utvecklad process och struktur för ökat stöd till studenters entreprenörskap. Projektet pågår under perioden 2021-01-01 – 2023-04-30 och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet hämtas från det Operativa programmet för Norra Mellansverige, insatsområde Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!