VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄRMLAND
SV

EU-projekt

Smart(a) Värmland

Förstudie 1 januari – 30 september 2023

De värmländska företagen befinner sig i en global konkurrenssituation och för att Värmland ska kunna stärka sin tillväxt och konkurrenskraft krävs entreprenörskap och omställningsförmåga.

Under 2023 genomför Drivhuset en förstudie vars syfte är att utveckla en modell utifrån smart specialisering där värmländska SMF kopplas ihop med entreprenöriella studenter från eftergymnasiala utbildningar i Värmland.

Genom att stärka länken mellan SMF och entreprenöriella studenter är vårt mål att även bidra till att fler studenter väljer att stanna kvar i Värmland efter avslutade studier, vilket är viktigt för framtida kompetensförsörjning. Modellen ska stärka samverkan mellan lärosäten, näringsliv och utvalda aktörer med koppling till smart specialisering, vilket är en nödvändighet för att vi ska kunna kraftsamla och skapa långsiktiga resultat.

Förstudien finansieras med hjälp av stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet avser Norra Mellansverige 2021–2027, 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!