VÄLJ DITT DRIVHUS

Gå till Drivhuset Norden
VÄRMLAND
SV

EU-projekt

Ett smartare Värmland 2026

2024 – 2026

Visste du att ? 
Varje år flyttar cirka 1000 studenter till Värmland för att studera vid något eftergymnasialt lärosäte i Värmland. Det är hos dem vi hittar stora delar av framtidens företagare och kompetensförsörjning, som kommer att spela en viktig roll för innovation, expansion och hållbar utveckling. 

Problemet är att cirka 80% av studenterna som flyttar till Värmland för att studera väljer att flytta härifrån efter avslutade studier. Det innebär ett enormt kompetenstapp för Värmland och att vi går miste om värdefulla kompetens och erfarenhet. 

De värmländska företagen befinner sig i en global konkurrenssituation och för att Värmland ska kunna stärka sin tillväxt och konkurrenskraft krävs entreprenörskap och omställningsförmåga.

Drivhuset Värmlands nya projekt
Projektet syftar till att matcha 40 små och medelstora företag med studenter som förser företagen med ny kunskap och entreprenöriella förmågor, som i sin tur främjar innovationskraft. På så vis kan vi ta tillvara på den kompetens som finns bland studenter och bidra till att bevara kompetensen i Värmland genom att fler studenter väljer att stanna kvar efter avslutade studier.

Genom att stärka länken mellan SMF och entreprenöriella studenter är vårt mål att även bidra till att fler studenter väljer att stanna kvar i Värmland efter avslutade studier, vilket är viktigt för framtida kompetensförsörjning. Projektet ska stärka samverkan mellan lärosäten, näringsliv och utvalda aktörer med koppling till smart specialisering, vilket är en nödvändighet för att vi ska kunna kraftsamla och skapa långsiktiga resultat.

Projektet finansieras med hjälp av stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet avser Norra Mellansverige 2021–2027, 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft.

Vid frågor om projektet maila till sandra.wik@drivhuset.se
För att anmäla intresse om att delta i projektet, antingen som student eller som företag, klicka på knappen nedan.

Värmland befinner sig i en global konkurrenssituation där innovation, entreprenörskap och hållbarhet är viktiga hörnstenar för en stark konkurrenskraft. Smart specialisering (att kraftsamla för framsteg inom framtidsbranscher med störst potential för tillväxt, utveckling och innovation) är en av nycklarna till att skapa ett framtidssäkert och hållbart Värmland men för att satsningen ska ge önskade resultat är kompetensförsörjning en avgörande faktor.

Kompetensförsörjning är en utmaning för Värmland där många företag upplever svårigheter i att rekrytera och behålla rätt kompetens. Genom att koppla samman värmländska SMF med entreprenöriella studenter och starka aktörer inom smart specialisering skapar vi förutsättningar för ökad innovationskraft samt ett system där vi tillsammans arbetar mer cirkulärt, smart och resurseffektivt. Nya kombinationer av människor och kompetenser främjar även framtida kompetensförsörjning där fler studenter stannar kvar i Värmland efter avslutade studier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!